JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.

JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.

沒有交易
在超級圖表上查看

4250基本面

JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.主要財務統計數據和比率

如果您想查看4250市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率