JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.

JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.

沒有交易
在超級圖表上查看

4250基本面

JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.收入明細概覽

沙烏地阿拉伯對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.1.33 B SAR, 以及前一年 — 849.50 M SAR.

按來源
按國家