TGI INFRASTRUCTURETGI INFRASTRUCTURETGI INFRASTRUCTURE

TGI INFRASTRUCTURE

沒有交易
在超級圖表上查看

TGI基本面

TGI INFRASTRUCTURE主要財務統計數據和比率

如果您想查看TGI市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q3 '19
Q4 '19
Q1 '20
Q2 '20
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:ILS
Q3 '19
Q4 '19
Q1 '20
Q2 '20
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率