THERATECHNOLOGIES INC

沒有交易
在超級圖表上查看

TH基本面

深入了解THERATECHNOLOGIES INC經營、投資和融資活動

Q4 23的TH自由現金流為-5.56 M CAD。在2023,TH自由現金流為-8.1 M CAD,營運現金流為-7.67 M CAD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM