666

SHUN ON ELECTRONIC CO

沒有交易
在超級圖表上查看

6283基本面

SHUN ON ELECTRONIC CO目前的財務狀況

Q1 24的6283總資產為2.45 B TWD,比前一個Q4 23少6.02%。 在Q1 24中,總負債減少了22.54%至634.43 M TWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長