Casinos/Gaming (產業)

20
股票
210.929B
市場總值
53
成交量
+3.93%
股息殖利率
−0.35%
漲跌
−0.64%
月績效
+26.09%
年績效
+22.92%
YTD績效
          
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
51.40-0.68%-0.35買入20.151K363.182M15.113.42301.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG INHABER-AKTIEN O.N.
51.40-1.63%-0.85買入286363.182M15.113.42301.00
ACX BET-AT-HOME.COM AG O.N.
51.20-1.73%-0.90買入398363.182M15.113.42301.00
CHR CHURCHILL DOWNS INC. REGISTERED SHARES O.N.
116.00-0.85%-1.00買入04.719B36.853.314100.00
CHR CHURCHILL DOWNS INC.
118.000.00%0.00強力買入04.719B36.853.314100.00
EMH PFERDEWETTEN.DE AG NA ON
10.500.00%0.00買入15245.405M-0.3445.00
EMH PFERDEWETTEN.DE AG NA ON
10.200.00%0.00賣出045.405M-0.3445.00
LCR LAS VEGAS SANDS DL-,001
58.250.09%0.05強力買入044.523B26.072.2651500.00
LCR LAS VEGAS SANDS DL-,001
57.20-0.47%-0.27強力買入044.523B26.072.2651500.00
LCR LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
58.160.15%0.09強力買入044.523B26.072.2651500.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
14.900.34%0.05賣出2362.324M110.780.14103.00
LO24 LOTTO24 AG NAMENS-AKTIEN O.N.
15.000.00%0.00賣出0362.324M110.780.14103.00
LO24 LOTTO24 AG NA O.N.
15.050.33%0.05賣出216362.324M110.780.14103.00
MGG MGM RESORTS INTL DL -,01
28.60-1.38%-0.40買入014.822B2611.480.0155000.00
MGG MGM RESORTS INTERNATIONAL REGISTERED SHARES DL -,01
28.800.00%0.00買入014.822B2611.480.0155000.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
21.57-1.93%-0.42賣出7.238K491.748M11.521.91262.00
TIMA ZEAL NETWORK SE NA O.N.
21.61-0.51%-0.11買入0491.748M11.521.91262.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
107.54-1.19%-1.30賣出011.676B19.295.7426000.00
WYR WYNN RESORTS LTD DL-,01
108.88-1.05%-1.16中立011.676B19.295.7426000.00
WYR WYNN RESORTS LTD. REGISTERED SHARES DL -,01
109.14-0.82%-0.90買入011.676B19.295.7426000.00
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出