EQUATORIAL ON NMEQUATORIAL ON NMEQUATORIAL ON NM

EQUATORIAL ON NM

沒有交易
在超級圖表上查看

EQTL3基本面

深入了解EQUATORIAL ON NM經營、投資和融資活動

Q4 23的EQTL3自由現金流為-6.41 B BRL。在2023,EQTL3自由現金流為-6.01 B BRL,營運現金流為3.14 B BRL。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:BRL
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM