SIMPAR ON NM

SIMH3BMFBOVESPA
SIMH3
SIMPAR ON NMBMFBOVESPA
 
沒有交易
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

SIMH3基本面

SIMPAR ON NM目前的財務狀況

Q3 22的SIMH3總資產為59.01B BRL,比前一個Q2 22多11.42%。 在Q3 22中,總負債增加了11.28%至53.45B BRL。

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
總資產
總負債
貨幣:BRL
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值