VINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CVVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CVVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV

VINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

VINTE基本面

VINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度VINTE的總收入為933.07 M MXN,與前一季度相比下降了47.50%。 Q1 24的淨收入是85.53 M MXN。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:MXN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長