VINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CVVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CVVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV

VINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV

沒有交易
在超級圖表上查看

VINTE基本面

VINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV主要財務統計數據和比率

如果您想查看VINTE市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:MXN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率