CRV / Bitcoin

沒有交易
在超級圖表上查看

CRV / Bitcoin交易所

獲取所有可用市場上的CRV / Bitcoin加密貨幣匯率。在下表中,你將找到基於SMA、ADX、MACD、和其他震盪指標和指標的CRVBTC概覽、績效、和技術分析。
商品代碼
交易所
價格
漲跌 %
成交量
24小時
成交量變化 %
24小時
最高價
最低價
成交量
技術評級
CRVBTCCRV / BitcoinBINANCE0.00000702 BTC+0.72%78.335 K−10.98%0.00000719 BTC0.00000698 BTC168.628 K
賣出
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinWHITEBIT0.0000070 BTC0.00%63.14 K+225.60%0.0000072 BTC0.0000070 BTC135.423 K
賣出
CRVBTCCRVBTC SPOTBITGET0.00000701 BTC+0.57%61.342 K−7.29%0.00000719 BTC0.00000696 BTC129.68 K
賣出
CRVBTCCurve / BTCUPBIT0.000007010 BTC+1.30%46.417 K−0.82%0.000007180 BTC0.000006980 BTC100.973 K
賣出
CRVBTCCurve DAO Token/BitcoinOKX0.00000705 BTC+1.29%9.973 K+52.82%0.00000716 BTC0.00000699 BTC18.062 K
賣出
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinHITBTC0.000007022 BTC+0.63%8.779 K+528.01%0.000007169 BTC0.000006968 BTC18.725 K
賣出
CRVBTCCRV / BitcoinBITFINEX0.00000702 BTC+0.43%5.77 K+14.25%0.00000715 BTC0.00000699 BTC13.906 K
賣出
CRVBTCCURVE DAO TOKEN / BITCOINCOINEX0.0000070179 BTC+0.84%4.866 K+17.65%0.0000071786 BTC0.0000069574 BTC10.344 K
賣出
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinCOINBASE0.0000070 BTC0.00%4.157 K−32.10%0.0000071 BTC0.0000070 BTC3.94 K
賣出
CRVBTCCurve DAO Token / BitcoinKRAKEN0.0000070 BTC0.00%734−87.51%0.0000071 BTC0.0000070 BTC1.573 K
賣出