COFFEE C FUTURES
ICEUS
KC1!

KC1!
COFFEE C FUTURES
ICEUS
 
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
        
KCU2020 COFFEE C FUTURES (SEP 2020)
20200918.00118.350.21%0.25118.35118.35賣出
KCZ2020 COFFEE C FUTURES (DEC 2020)
20201218.00116.75-1.06%-1.25119.35116.50賣出
KCH2021 COFFEE C FUTURES (MAR 2021)
20210319.00118.50-0.96%-1.15121.05118.30賣出
KCK2021 COFFEE C FUTURES (MAY 2021)
20210518.00119.70-1.12%-1.35122.30119.70賣出
KCN2021 COFFEE C FUTURES (JUL 2021)
20210720.00121.10-1.06%-1.30123.50121.10賣出
KCU2021 COFFEE C FUTURES (SEP 2021)
20210920.00122.20-1.01%-1.25124.60122.20賣出
KCZ2021 COFFEE C FUTURES (DEC 2021)
20211220.00123.60-0.84%-1.05125.75123.60賣出
KCH2022 COFFEE C FUTURES (MAR 2022)
20220321.00125.850.08%0.10126.90125.60賣出
KCK2022 COFFEE C FUTURES (MAY 2022)
20220518.00126.600.12%0.15126.80126.60賣出
KCN2022 COFFEE C FUTURES (JUL 2022)
20220719.00127.300.12%0.15127.40127.30賣出
KCU2022 COFFEE C FUTURES (SEP 2022)
20220920.00127.950.20%0.25127.95127.90賣出
KCZ2022 COFFEE C FUTURES (DEC 2022)
20221219.00128.800.19%0.25128.80128.65賣出
KCH2023 COFFEE C FUTURES (MAR 2023)
20230321.00129.50-0.96%-1.25129.50129.50賣出
KCK2023 COFFEE C FUTURES (MAY 2023)
20230518.00130.25-0.88%-1.15130.25130.25賣出
KCN2023 COFFEE C FUTURES (JUL 2023)
20230719.00130.80-0.98%-1.30130.80130.80賣出
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出