JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TB

沒有交易
在超級圖表上查看

JKON基本面

JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TB收入明細概覽

印尼對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TB4.43 T IDR, 以及前一年 — 3.44 T IDR.

按來源
按國家