INTESA SANPAOLOINTESA SANPAOLOINTESA SANPAOLO

INTESA SANPAOLO

沒有交易
在超級圖表上查看

ISP基本面

INTESA SANPAOLO財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度ISP的總收入為13.43 B EUR,與前一季度相比增加了0.50%。 Q1 24的淨收入是2.30 B EUR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM