Inter & Co. Inc.Inter & Co. Inc.Inter & Co. Inc.

Inter & Co. Inc.

沒有交易
在超級圖表上查看

INTR基本面

Inter & Co. Inc.財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度INTR的總收入為456.55 M USD,與前一季度相比增加了3.98%。 Q1 24的淨收入是36.92 M USD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM