APENFT/Tether

沒有交易
在超級圖表上查看

APENFT/Tether交易所

獲取所有可用市場上的APENFT/Tether加密貨幣匯率。在下表中,你將找到基於SMA、ADX、MACD、和其他震盪指標和指標的NFTUSDT概覽、績效、和技術分析。
商品代碼
交易所
價格
漲跌 %
成交量
24小時
成交量變化 %
24小時
最高價
最低價
成交量
技術評級
NFTUSDTAPENFT / Tether USDPOLONIEX0.00000042982 USDT+0.03%22.818 M−12.36%0.00000043290 USDT0.00000041441 USDT27.02 T
賣出
NFTUSDTNFT / Tether USDHTX0.0000004295 USDT+1.85%2.603 M−4.57%0.0000004345 USDT0.0000004209 USDT5.473 T
賣出
NFTUSDTAPENFT/TetherOKX0.0000004309 USDT−0.02%164.404 K−59.13%0.0000004323 USDT0.0000004258 USDT163.734 B
賣出
NFTUSDTNFTUSDT SPOTBITGET0.0000004297 USDT−0.23%51.179 K+26.22%0.0000004331 USDT0.0000004258 USDT66.16 B
賣出
NFTUSDTNFT / USDTMEXC0.0000004300 USDT−0.19%47.294 K−35.70%0.0000004328 USDT0.0000004260 USDT59.784 B
賣出
NFTUSDTAPENFT / TetherKUCOIN0.0000004304 USDT−0.05%36.356 K−20.84%0.0000004322 USDT0.0000004255 USDT50.209 B
賣出
NFTUSDTAPENFT/TetherGATEIO0.0000004300 USDT−0.02%33.901 K+11.06%0.0000004326 USDT0.0000004261 USDT46.153 B
賣出
NFTUSDTNFTUSDT SPOTBYBIT0.0000004300 USDT−0.49%5.055 K−75.46%0.0000004322 USDT0.0000004258 USDT6.506 B
賣出
NFTUSDTAPENFT / TETHERCOINEX0.0000004309 USDT+0.42%4.324 K−28.01%0.0000004331 USDT0.0000004224 USDT5.658 B
賣出
NFTUSDTAPENFT / TetherHITBTC0.0000003844 USDT+2.64%110.00%0.0000003844 USDT0.0000003844 USDT27.375 M
賣出