VARDHMAN TEXTILES

沒有交易
在超級圖表上查看

VTL基本面

VARDHMAN TEXTILES主要財務統計數據和比率

VTL股價營收比為1.21,企業價值倍數(EV/EBITDA)為12.99。截至2022,該公司僱用了28.28k位員工。

統計
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:INR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率