NCBA GROUP PLCNCBA GROUP PLCNCBA GROUP PLC

NCBA GROUP PLC

沒有交易
在超級圖表上查看

NCBA基本面

NCBA GROUP PLC收入明細概覽

肯亞對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 NCBA GROUP PLC52.78 B KES, 以及前一年 — 53.89 B KES.

按來源
按國家