GRAND PLAZA HOTEL CORPORATIONGRAND PLAZA HOTEL CORPORATIONGRAND PLAZA HOTEL CORPORATION

GRAND PLAZA HOTEL CORPORATION

沒有交易
在超級圖表上查看

GPH基本面

GRAND PLAZA HOTEL CORPORATION主要財務統計數據和比率

如果您想查看GPH市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率