CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

600029 SSE
600029
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED SSE
 
沒有交易
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

600029基本面

CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED目前的財務狀況

Q2 22的600029總資產為321.86B CNY,比前一個Q1 22多0.64%。 在Q2 22中,總負債增加了4.16%至250.1B CNY。

Q3 '20
Q4 '20
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
總資產
總負債
貨幣:CNY
Q3 '20
Q4 '20
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
總資產年增長
總流動資產
非流動資產總計
總負債年增長
總流動負債
總非流動負債
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值