CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITEDCHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITEDCHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED

CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED

沒有交易
在超級圖表上查看

601818基本面

CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度601818的總收入為72.78 B CNY,與前一季度相比下降了0.31%。 Q3 23的淨收入是13.62 B CNY。

Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:CNY
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM