CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITEDCHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITEDCHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED

CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED

沒有交易
在超級圖表上查看

601998基本面

CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度601998的總收入為95.72 B CNY,與前一季度相比下降了1.46%。 Q1 24的淨收入是19.19 B CNY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM