222

ELAN MICROELECTRONICS CORP

沒有交易
在超級圖表上查看

2458基本面

深入了解ELAN MICROELECTRONICS CORP經營、投資和融資活動

Q4 23的2458自由現金流為1.44 B TWD。在2023,2458自由現金流為3.54 B TWD,營運現金流為4.24 B TWD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM