222

CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

2612基本面

CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD目前的財務狀況

Q1 24的2612總資產為23.94 B TWD,比前一個Q4 23多2.23%。 在Q1 24中,總負債增加了0.46%至11.82 B TWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長