TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTDTAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTDTAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD

TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

2887基本面

TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度2887的總收入為29.54 B TWD,與前一季度相比下降了20.02%。 Q4 23的淨收入是2.50 B TWD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM