CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTDCTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTDCTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD

CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

2891基本面

CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD主要財務統計數據和比率

如果您想查看2891市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率
Other