Sammy_Wan

暫時不太確定tencent 係唔係已經到達[5]

HKEX:700   TENCENT HOLDINGS LIMITED
我由2004年騰訊控股 (700) TENCENT出世開始數
已經數出了5次基本循環,完成了頭五波的升勢
之後如果如波動理論所說,五波升幅之後就到三波調整
仔細看最近 700 已經出了雙頂的五浪延伸浪。
暫時未敢批定佢唔係已經到了黃昏,最小見到第一個熊A 先可以判定