doge

Dogecoin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.006.90%0.000.000.0014.800M買入POLONIEX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-0.56%-0.000.000.0013.821M賣出HUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-0.37%-0.000.000.007.522M賣出HITBTC
DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS
0.00-0.47%-0.000.000.006.222M賣出BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-0.30%0.000.000.005.718M買入HUOBI
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.17%0.000.000.005.147M買入HITBTC
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.23%-0.000.000.003.125M買入BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.003.45%0.000.000.001.395M賣出BITTREX
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.000.47%0.000.000.001.387M買入HUOBI
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.000.37%0.000.000.00964.990K買入HITBTC
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.000.74%0.000.000.00201.504K賣出POLONIEX
DOGEBNB Dogecoin / Binance Coin
0.000.20%0.000.000.00149.278K強力買入BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.000.64%0.000.000.00121.715K賣出BITTREX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.000.01%0.000.000.0081.890K賣出POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出