FLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)

沒有交易
在超級圖表上查看

KEPEN基本面

FLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)收入明細概覽

Greece對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 FLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)70.70M EUR, 以及前一年 — 43.07M EUR.

按來源
按國家