Hang Seng index of Hong Kong listed shares

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵數據點

成交量
前一天收盤價
開盤價
當日價格範圍
 — 

關於Hang Seng index of Hong Kong listed shares

恒生指數是香港的流通綜合調整的市值加權股市指數。它用於記錄和監控香港股市最大的公司的日常變動,並且是香港整體市場表現的主要指標。這50家組成公司佔香港證券交易所市值約58%。

查看所有想法 

相關商品代碼

HSI
恆生指數
HSI
HSCEI
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX
HSCEI
HK33HKD
Hong Kong 33
HK33HKD
HSI1!
Hang Seng Index Futures
HSI1!
HSI2!
Hang Seng Index Futures
HSI2!