NNN

NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

沒有交易
在超級圖表上查看

NAF基本面

深入了解NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY經營、投資和融資活動

Q4 23的NAF自由現金流為-23.66 B VND。在2023,NAF自由現金流為241.28 B VND,營運現金流為369.99 B VND。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM