#NASDAQ:GOOG-商品-描述#NASDAQ:GOOG-商品-描述#NASDAQ:GOOG-商品-描述

#NASDAQ:GOOG-商品-描述

沒有交易
在超級圖表上查看

GOOG基本面

#NASDAQ:GOOG-商品-描述主要財務統計數據和比率

GOOG股價營收比為7.03,企業價值倍數(EV/EBITDA)為19.79。截至2023,該公司僱用了182.50 k位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率