333

THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL NON-VOTING

沒有交易
在超級圖表上查看

3K-BAT.R基本面

THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL NON-VOTING主要財務統計數據和比率

如果您想查看3K-BAT.R市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:THB
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率