MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PCL

沒有交易
在超級圖表上查看

MATCH基本面

MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PCL目前的財務狀況

Q3 23的MATCH總資產為1.54B THB,比前一個Q2 23少0.37%。 在Q3 23中,總負債減少了5.48%至265.52M THB。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:THB
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長