GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD.GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD.GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD.

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD.

沒有交易
在超級圖表上查看

601238基本面

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD.主要財務統計數據和比率

如果您想查看601238市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率