000

SHANGHAI KEHUA BIO

沒有交易
在超級圖表上查看

002022基本面

SHANGHAI KEHUA BIO收入明細概覽

中國對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 SHANGHAI KEHUA BIO2.07 B CNY, 以及前一年 — 6.31 B CNY.

按來源
按國家