IFLYTEK CO LTDIFLYTEK CO LTDIFLYTEK CO LTD

IFLYTEK CO LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

002230基本面

IFLYTEK CO LTD主要財務統計數據和比率

如果您想查看002230市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率