JIANGSU NANFANG PR

沒有交易
在超級圖表上查看

002553基本面

JIANGSU NANFANG PR目前的財務狀況

Q3 23的002553總資產為1.38B CNY,比前一個Q2 23少0.29%。 在Q3 23中,總負債減少了8.74%至184.64M CNY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長