444

DAITO CHEMIX CORP

沒有交易
在超級圖表上查看

4366基本面

深入了解DAITO CHEMIX CORP經營、投資和融資活動

在這裡,您可以了解4366的收入來源以及公司的支出方式。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM