GREENS CO LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

6547基本面

GREENS CO LTD目前的財務狀況

Q1 24的6547總資產為24.61B JPY,比前一個Q4 23多3.23%。 在Q1 24中,總負債減少了2.17%至18.07B JPY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:JPY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長