CENTRAL PROTEINAPRIMA TBKCENTRAL PROTEINAPRIMA TBKCENTRAL PROTEINAPRIMA TBK

CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK

沒有交易
在超級圖表上查看

CPRO基本面

CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK收入明細概覽

印尼對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK8.13 T IDR, 以及前一年 — 7.29 T IDR.

按來源
按國家