CENTRAL PROTEINAPRIMA TBKCENTRAL PROTEINAPRIMA TBKCENTRAL PROTEINAPRIMA TBK

CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK

沒有交易
在超級圖表上查看

CPRO基本面

CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK主要財務統計數據和比率

CPRO股價營收比為0.32,企業價值倍數(EV/EBITDA)為5.38。截至2023,該公司僱用了1.76 k位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:IDR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率