METROPOLITAN KENTJ

沒有交易
在超級圖表上查看

MKPI基本面

METROPOLITAN KENTJ收入明細概覽

Indonesia對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 METROPOLITAN KENTJ1.95T IDR, 以及前一年 — 1.32T IDR.

按來源
按國家