SSS

SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH TBK

沒有交易
在超級圖表上查看

SAGE基本面

SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH TBK收入明細概覽

印尼對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH TBK21.96 B IDR, 以及前一年 — 35.61 B IDR.

按來源
按國家