000

SHANDONG DAWN POLY

沒有交易
在超級圖表上查看

002838基本面

SHANDONG DAWN POLY目前的財務狀況

Q1 24的002838總資產為5.38 B CNY,比前一個Q4 23多5.49%。 在Q1 24中,總負債增加了21.61%至2.15 B CNY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長