000

SHANDONG DAWN POLY

沒有交易
在超級圖表上查看

002838基本面

深入了解SHANDONG DAWN POLY經營、投資和融資活動

Q1 24的002838自由現金流為-59.48 M CNY。在2023,002838自由現金流為-288.13 M CNY,營運現金流為-42.76 M CNY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM