Electronic Equipments & Parts (產業)

88
股票
1018.301B
市場總值
31.066M
成交量
+0.48%
股息殖利率
−1.56%
漲跌
−0.91%
月績效
+56.60%
年績效
+65.67%
YTD績效
          
000020 S/Z ZHONGHENG HUAF
11.02-8.17%-0.98賣出5.894M2.443B1086.790.011016.00
000032 SHENZHEN SED INDUS
12.61-2.40%-0.31強力買入6.979M5.211B52.710.24457.00
000045 SHN TEXTILE HLDGS
7.24-0.96%-0.07賣出3.393M4.045B-0.031337.00
000050 TIANMA MICROELECTR
13.64-2.22%-0.31強力賣出13.852M27.936B39.750.3440513.00
000413 DONGXU OPTOELECTRO
5.16-2.27%-0.12賣出64.705M29.568B13.660.388606.00
000536 CPT TECHNOLOGY (G
2.69-0.74%-0.02強力賣出29.978M7.441B-1.955028.00
002106 SHENZHEN LAIBAO HI
7.71-3.02%-0.24賣出12.242M5.442B20.530.381129.00
002189 COSTAR GROUP CO LT
20.71-2.08%-0.44賣出4.262M5.397B25.030.832906.00
002199 ZJ EAST CRYSTAL EL
13.18-3.30%-0.45賣出3.749M3.209B-0.33561.00
002214 ZHEJIANG DALI TECH
10.08-3.45%-0.36賣出12.182M4.623B49.920.20569.00
002217 HOLITECH TECHNOLOG
5.41-2.87%-0.16強力賣出34.869M16.860B14.300.3827953.00
002273 ZHEJIANG QUARTZ CR
14.01-6.66%-1.00賣出39.756M15.771B42.380.334820.00
002387 VISIONOX TECHNOLOG
14.41-3.35%-0.50賣出7.582M19.708B101.560.147214.00
002426 SUZHOU VICTORY PRE
2.55-1.92%-0.05強力賣出25.712M8.776B-0.368510.00
002456 OFILM GROUP CO LTD
10.15-9.29%-1.04賣出200.940M27.536B-0.6342608.00
002475 LUXSHARE PRECISION
29.01-1.33%-0.39買入48.718M155.175B45.660.6478352.00
002537 HYUNION HOLDING CO
8.39-1.18%-0.10賣出52.310M10.433B262.840.034161.00
002635 SUZHOU ANJIE TECHN
14.37-0.35%-0.05賣出11.494M9.883B21.520.677655.00
002823 SHENZHEN KAIZHONG
9.02-1.96%-0.18強力賣出1.615M2.610B45.230.204721.00
002841 GUANGZHOU SHIYUAN
91.47-1.41%-1.31買入1.610M59.973B52.421.823597.00
002845 SHENZHEN TXD TECHN
17.16-2.17%-0.38強力賣出2.637M3.480B63.940.275386.00
002851 SHENZHEN MEGMEET E
19.75-2.28%-0.46賣出3.063M9.272B29.860.662682.00
002869 SHENZHEN GENVICT T
68.80-0.03%-0.02強力買入5.083M8.292B114.880.60728.00
002870 GUANGDONG SENSSUN
20.830.43%0.09賣出1.064M2.305B51.570.402545.00
002881 MEIG SMART TECHNOL
33.78-3.26%-1.14賣出4.720M6.126B149.920.231230.00
002885 SHENZHEN JINGQUANH
17.61-2.76%-0.50賣出3.733M3.170B26.830.663154.00
002897 WENZHOU YIHUA CONN
23.18-0.60%-0.14賣出2.805M3.956B57.480.404296.00
002935 CHENGDU SPACEON EL
30.16-1.08%-0.33強力賣出1.161M4.826B48.220.63542.00
002947 SUZHOU HENGMINGDA
62.530.43%0.27買入2.065M7.598B43.221.45600.00
002952 YES OPTOELECTRONIC
37.211.06%0.39賣出1.326M4.077B33.741.101715.00
002962 HUBEI W-OLF PHOTOE
39.86-0.45%-0.18賣出12.154M8.036B1095.00
200020 S/Z ZHONGHENG HUAF
4.85-1.82%-0.09強力賣出22.700K2.443B1086.790.011016.00
200045 SHN TEXTILE HLDGS
3.990.50%0.02賣出23.600K4.045B-0.031337.00
200413 DONGXU OPTOELECTRO
3.20-4.19%-0.14賣出539.600K29.568B13.660.388606.00
300076 NINGBO GQY VIDEO &
5.82-5.37%-0.33買入18.442M2.468B34235.290.00308.00
300088 WUHU TOKEN SCIENCE
6.78-4.64%-0.33賣出93.215M15.675B20.170.3414697.00
300115 SHENZHEN EVENWIN P
13.80-2.20%-0.31賣出17.286M12.556B187.530.0724159.00
300128 SUZHOU JINFU TECHN
4.190.00%0.00買入45.474M4.584B-0.741961.00
300232 UNILUMIN GROUP CO
8.94-2.30%-0.21賣出11.256M8.248B17.800.514261.00
300256 ZHEJIANG FIRSTAR
4.171.21%0.05強力買入26.420M3.995B-1.868257.00
300269 SHENZHEN LIANTRONI
4.22-2.54%-0.11強力賣出7.899M2.497B-5.013576.00
300296 LEYARD OPTOELECTRO
6.87-1.01%-0.07賣出23.505M17.470B14.260.484392.00
300319 SHENZHEN MICROGATE
9.0910.05%0.83買入63.218M6.309B63.650.143089.00
300389 SHENZHEN ABSEN OPT
10.74-2.36%-0.26賣出2.466M3.436B15.550.691925.00
300393 JOLYWOOD (SUZHOU)
12.42-5.34%-0.70賣出9.454M4.460B25.960.481720.00
300395 HUBEI FEILIHUA QUA
22.19-5.57%-1.31買入7.019M6.647B37.600.591222.00
300433 LENS TECHNOLOGY CO
13.280.23%0.03買入114.181M52.149B2677.420.0088119.00
300446 BAODING LUCKY INNO
14.67-0.47%-0.07賣出1.742M2.702B25.650.57264.00
300456 NAVTECH INC.
13.31-2.99%-0.41賣出6.113M8.544B114.470.12640.00
300460 GUANGDONG FAILONG
9.93-2.93%-0.30賣出5.252M1.671B-0.18711.00
300502 EOPTOLINK TECHNOLO
37.00-3.27%-1.25中立5.969M8.816B67.200.55964.00
300543 SHENZHEN LONGOOD I
22.54-1.44%-0.33賣出1.459M2.705B40.050.561807.00
300545 SHENZHEN LIANDE AU
24.570.37%0.09賣出1.438M3.540B38.840.631061.00
300557 WUHAN LIGONG GUANG
27.00-2.17%-0.60強力賣出733.000K1.503B79.060.34396.00
300566 NINGBO EXCITON TEC
24.10-3.68%-0.92買入2.932M3.740B106.890.23645.00
300570 T AND S COMMUNICAT
28.03-3.34%-0.97賣出5.021M6.447B33.510.841657.00
300615 XDC INDUSTRIES (SH
21.20-1.72%-0.37賣出2.700M4.024B279.310.08532.00
300666 KONFOONG MATERIALS
39.111.06%0.41賣出2.518M8.556B178.230.22787.00
300667 BEIJING BEETECH IN
32.6710.00%2.97強力買入4.591M3.398B69.290.47226.00
300679 ELECTRIC CONNECTOR
34.13-2.15%-0.75賣出4.576M9.584B44.410.774120.00
300701 SENBA SENSING TECH
24.30-0.61%-0.15賣出1.482M2.916B39.860.61585.00
300726 ZHUZHOU HONGDA ELE
26.66-0.78%-0.21賣出5.086M10.667B38.890.691045.00
300735 DBG TECHNOLOGY CO
26.39-1.68%-0.45賣出7.986M12.168B32.100.826648.00
300752 SHENZHEN LONGLI TE
31.88-2.27%-0.74買入2.171M3.706B37.220.862245.00
600183 SHENGYI TECHNOLOGY
24.92-2.39%-0.61賣出36.776M56.723B47.790.529040.00
600237 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
3.77-1.57%-0.06強力賣出5.246M2.128B-0.022054.00
600345 WUHAN YANGTZE COMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD
22.04-0.54%-0.12賣出2.879M4.364B27.440.80155.00
600552 TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
5.52-3.66%-0.21買入20.932M4.217B90.450.064436.00
600751 HNA TECHNOLOGY
2.91-1.02%-0.03強力賣出14.829M8.437B42.130.0735175.00
600760 AVIC SHENYANG AIRCRAFT
28.94-1.70%-0.50強力賣出8.880M40.435B37.680.7714787.00
600764 CHINA MARINE INFORMATION ELECTRONICS
28.91-2.50%-0.74賣出1.656M11.414B172.350.17478.00
600775 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
10.67-0.47%-0.05賣出10.348M7.996B63.630.173507.00
600885 HONGFA TECHNOLOGY CO.,LTD.
24.790.41%0.10賣出2.113M18.463B26.900.9213497.00
601231 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO.,LTD.
14.250.49%0.07賣出14.123M31.007B26.340.5418567.00
603186 ZHEJIANG HUAZHENG NEW MATERIAL
45.597.57%3.21強力買入7.696M5.897B65.970.691670.00
603203 QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT
22.311.78%0.39賣出836.774K3.511B21.551.04700.00
603256 GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
17.553.66%0.62賣出17.936M15.405B92.290.19647.00
603380 SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES
15.76-1.50%-0.24賣出882.097K2.522B25.340.621293.00
603421 QINGDAO TOPSCOMM COMMUNICATION INC.
16.43-3.52%-0.60強力賣出3.020M7.710B42.400.392673.00
603626 KUNSHANKERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY
8.08-1.10%-0.09賣出3.293M3.337B168.330.054882.00
603633 SHANGHAI LAIMU ELECTRONICS CO.,LTD
8.96-1.75%-0.16強力賣出1.656M1.822B41.560.221148.00
603738 TKD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
19.67-2.62%-0.53賣出3.993M3.287B232.120.081576.00
603803 RAISECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
13.300.00%0.00賣出4.899M5.600B41.520.322027.00
603890 SUZHOU CHUNQIU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
9.35-2.60%-0.25強力賣出3.118M2.562B25.680.363008.00
688011 HARBIN XINGUANG OPTIC-ELECTRONICS TECHNOLOGY
49.871.05%0.52賣出1.473M4.987B300.00
688020 GUANGZHOU FANGBANG ELECTRONICS CO.,LTD
90.998.53%7.15買入3.216M7.279B43.652.08279.00
688333 XI'AN BRIGHT LASER TECHNOLOGIES CO., LTD
79.383.43%2.63強力買入4.094M6.350B86.340.92434.00
900938 HNA TECHNOLOGY
0.300.00%0.00賣出270.312K8.437B42.130.0735175.00
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 幫助中心 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 TradingView幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出