Electronic Equipments & Parts (產業)

64
股票
608.037B
市場總值
15.944M
成交量
+0.57%
股息殖利率
+0.64%
漲跌
+3.67%
月績效
−8.48%
年績效
+28.95%
YTD績效
          
000020 S/Z ZHONGHENG HUAF
11.051.66%0.18賣出1.067M2.456B965.070.011016.00
000032 SHENZHEN SED INDUS
9.53-2.26%-0.22買入2.164M3.938B36.380.26457.00
000045 SHN TEXTILE HLDGS
7.010.86%0.06買入3.184M3.551B-0.011337.00
000050 TIANMA MICROELECTR
13.45-0.37%-0.05賣出8.304M27.547B34.380.3940513.00
000413 DONGXU OPTOELECTRO
5.15-0.39%-0.02賣出38.445M29.510B13.600.388606.00
000536 CPT TECHNOLOGY (G
2.580.78%0.02賣出25.508M7.136B-1.885028.00
000584 JIANGSU YOULI INVE
7.400.27%0.02賣出3.838M4.539B42.670.17915.00
002106 SHENZHEN LAIBAO HI
7.14-0.28%-0.02賣出3.480M5.040B19.820.361129.00
002189 LIDA OPTICAL & ELE
22.40-0.88%-0.20買入3.535M5.838B29.060.772906.00
002199 ZJ EAST CRYSTAL EL
15.742.14%0.33強力買入32.540M3.832B-0.32561.00
002214 ZHEJIANG DALI TECH
9.14-1.83%-0.17買入11.209M4.192B64.960.14569.00
002217 HOLITECH TECHNOLOG
5.69-0.52%-0.03賣出21.330M17.732B13.670.4227953.00
002273 ZHEJIANG QUARTZ CR
11.40-0.70%-0.08賣出7.997M9.836B20.930.544820.00
002387 VISIONOX TECHNOLOG
12.98-2.26%-0.30買入6.997M17.752B-0.007214.00
002426 SUZHOU VICTORY PRE
2.62-0.38%-0.01賣出14.213M8.964B-0.318510.00
002456 OFILM GROUP CO LTD
7.87-1.01%-0.08賣出52.446M21.350B-0.3942608.00
002475 LUXSHARE PRECISION
23.603.10%0.71買入38.282M97.105B32.320.7378352.00
002537 HYUNION HOLDING CO
7.935.73%0.43買入32.630M9.891B59.650.134161.00
002635 SUZHOU ANJIE TECHN
13.460.60%0.08買入5.824M9.292B15.460.877655.00
002823 SHENZHEN KAIZHONG
11.06-0.36%-0.04買入2.793M3.222B33.820.334721.00
002841 GUANGZHOU SHIYUAN
75.341.28%0.95買入725.295K49.411B45.891.643597.00
002845 SHENZHEN TXD TECHN
16.12-0.49%-0.08強力賣出1.254M3.269B48.230.335386.00
002851 SHENZHEN MEGMEET E
19.371.41%0.27買入2.739M9.093B35.770.542682.00
002869 SHENZHEN GENVICT T
35.68-3.04%-1.12買入5.670M4.203B174.190.20728.00
002870 GUANGDONG SENSSUN
18.290.83%0.15賣出1.497M2.031B49.750.372545.00
002881 MEIG SMART TECHNOL
21.330.80%0.17強力買入7.184M3.868B91.170.231230.00
002885 SHENZHEN JINGQUANH
18.320.05%0.01買入22.066M3.298B41.170.443154.00
002897 WENZHOU YIHUA CONN
23.982.52%0.59強力買入5.878M4.093B61.030.3926461.00
002935 CHENGDU SPACEON EL
35.810.31%0.11買入3.332M5.730B50.160.71542.00
002947 SUZHOU HENGMINGDA
41.4710.00%3.77買入9.568M5.039B28.841.44600.00
002952 YES OPTOELECTRONIC
38.742.73%1.03買入4.172M4.244B31.831.221715.00
200020 S/Z ZHONGHENG HUAF
5.05-0.59%-0.03買入45.400K2.456B965.070.011016.00
200045 SHN TEXTILE HLDGS
4.00-0.25%-0.01賣出1.300K3.551B-0.011337.00
200413 DONGXU OPTOELECTRO
3.42-0.58%-0.02賣出227.600K29.510B13.600.388606.00
300076 NINGBO GQY VIDEO &
5.53-4.49%-0.26買入16.467M2.345B124.970.04308.00
300088 WUHU TOKEN SCIENCE
5.06-0.20%-0.01賣出15.033M11.632B15.710.3214697.00
300115 SHENZHEN EVENWIN P
10.26-0.39%-0.04賣出6.577M9.335B181.560.0624159.00
300128 SUZHOU JINFU TECHN
4.09-0.00%-0.00賣出17.472M4.475B-0.761961.00
300232 UNILUMIN GROUP CO
9.270.32%0.03買入4.552M8.465B19.400.484261.00
300256 ZHEJIANG FIRSTAR
3.671.66%0.06買入24.926M3.516B-1.888257.00
300269 SHENZHEN LIANTRONI
4.58-2.35%-0.11買入6.603M2.719B-4.873576.00
300296 LEYARD OPTOELECTRO
7.880.64%0.05中立7.709M20.038B15.400.514392.00
300319 SHENZHEN MICROGATE
7.156.40%0.43買入55.836M4.962B43.530.163089.00
300389 SHENZHEN ABSEN OPT
12.42-0.96%-0.12賣出1.211M3.974B16.090.771925.00
300393 JOLYWOOD (SUZHOU)
10.92-0.46%-0.05賣出1.778M3.922B30.230.361720.00
300395 HUBEI FEILIHUA QUA
17.611.32%0.23賣出1.313M5.275B31.390.561222.00
300433 LENS TECHNOLOGY CO
6.970.14%0.01賣出6.630M27.370B64.230.1188119.00
300446 BAODING LUCKY INNO
21.331.19%0.25賣出1.900M2.619B25.570.83264.00
300456 NAVTECH INC.
27.790.36%0.10賣出1.836M9.402B79.700.35640.00
300460 GUANGDONG FAILONG
10.50-4.55%-0.50買入19.257M1.767B79.970.13877.00
300502 EOPTOLINK TECHNOLO
23.16-1.74%-0.41賣出4.130M5.520B78.200.30964.00
300543 SHENZHEN LONGOOD I
21.146.34%1.26強力買入8.580M2.537B43.330.491807.00
300545 SHENZHEN LIANDE AU
23.75-1.25%-0.30賣出1.515M3.423B37.880.631061.00
300557 WUHAN LIGONG GUANG
28.32-1.53%-0.44買入964.177K1.577B-0.12330.00
300566 NINGBO EXCITON TEC
16.09-1.35%-0.22買入2.252M2.497B64.490.25645.00
300570 T AND S COMMUNICAT
21.810.05%0.01賣出2.012M5.016B30.190.721657.00
300615 XDC INDUSTRIES (SH
25.97-9.98%-2.88買入21.114M4.934B312.330.08532.00
300666 KONFOONG MATERIALS
38.340.24%0.09賣出1.233M8.387B148.600.26787.00
300667 BEIJING BEETECH IN
27.94-0.32%-0.09賣出1.977M2.902B58.370.48226.00
300679 ELECTRIC CONNECTOR
25.551.35%0.34賣出4.191M7.174B32.880.784120.00
300701 SENBA SENSING TECH
26.2710.01%2.39買入3.261M3.152B41.960.63585.00
300726 ZHUZHOU HONGDA ELE
23.601.24%0.29強力買入32.877M9.442B40.050.591045.00
300735 DBG TECHNOLOGY CO
16.791.21%0.20賣出7.751M7.742B23.190.726648.00
300752 SHENZHEN LONGLI TE
29.550.03%0.01賣出768.800K3.435B17.551.682245.00
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出